Мэргэшсэн туршлагатай баг

Манай компани ажиллах хүчнийхээ дийлэнх хэсгийг орон нутгийн иргэдээс бүрдүүлж, тэднийг богино хугацаанд сургаж, дадлагажуулах, улмаар тэдний ажлын арга барил, ур чадварыг байнга хөгжүүлэхэд чиглэсэн хичээл сургалтыг тусгайлан боловсруулсан программын дагуу явуулдаг бөгөөд мөн өөрийн нарийн мэргэжлийн өндөр ур чадвартай боловсон хүчнээр бүрэн хангагдсан үндэсний компани юм.

Катеринг үйлчилгээний амин сүнс болсон хоол үйлдвэрлэлийн албанд маань монгол улсын мастер тогооч 2,  хамгаалахад бэлэн болсон тогооч 1, улсын залуу аварга 1, салбарын аварга болон нийгмийн идэвхтэй бусад олон залуу шилдэг тогооч нар ажилладаг нь манай бас нэгэн бахархал билээ