Exterior Painting

Манай байгууллага нь катерингийн үйлчилгээг 2009 оноос  эрхэлж эхэлсэн. “MONENCO”, “Бороо Гоулд”, “Этүгэн Эе” зэрэг компаниудын уурхайн ажлын талбайд катерингийн цогц үйлчилгээг үзүүлж байна.

Interior & Commercial Painting

Уул уурхайн олборлолт хайгуулын компаниудад катерингийн үйлчилгээг байгуулсан гэрээний дагуу амжилттай явуулж байна. 2012 онд

“Бороо гоулд” компаниас катерингийн үйлчилгээг үзүүлэгч компанийг сонгон шалгаруулалтанд оролцож дахин 2 жилийн хугацаатайгаар гэрээ байгуулсан. Бороо гоулд компанитай байгуулсан гэрээний дагуу орон нутгаас ажилтан сонгон шалгаруулж авдаг.

Renovation Services

Манай компани кэмп-д амьдарч байгаа оршин суугчдад ая тухтай амарч зөвхөн ажилдаа анхаарал хандуулан сэтгэл ханамжтай байлгахад шаардагдах зөвхөн хоол хүнсээр үйлчлээд зогсохгүй орон байрын цэвэрлэгээ, ажлын болон өдөр тутмын хувцас угаалга, аж ахуйн завсар үйлчилгээ, хэрэгцээт бараа материал хүнсний хангамж, агуулах, цэцэрлэгжүүлэлт, худалдааны цэг, чөлөөт цаг өнгөрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах болон кемп менежменттэй холбоотой бүх л ажлыг хариуцан ажилладаг.

Financing Your New Tiling!

“Бороо Гоулд” компаний уурхайн кемпэд буй компанийн ажилтан албан хаагч нарын амьдрах, ажиллах таатай нөхцөлийг бүхий л талаар ханган өгч,  гол анхаарлаа үндсэн үйл ажиллагаандаа хандуулах боломжийг  олгож чаддаг.

Хүнсний аюулгүй байдлын бодлогын хүрээнд өөрийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бүхий л хүрээнд хүнсний аюулгүй байдлын  HACCP-ийн журам зэрэг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр хичээнгүйлэн ажиллаж байна.