Уурхайн хотхонд байрлах ажилчдын орон байр, хотхоны гадна орчин болон ойр орчмын талбайд цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийж гүйцэтгэдэг. Цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийж гүйцэтгэхийн зэрэгцээ ажилчдын ажлын болон энгийн хувцас, цагаан хэрэглэлийн угаалгыг өдөр бүр хийдэг.