Махны зоорь: 120 тн багтаамж бүхий мах хадгалах зориулалттай зоорьтой. Технологийн горимын дагуу махыг зөв хадгалснаар уурхайн хотхонд үйлдвэрлэх хоолны амт чанар

Хүнсний болон хуурай хэрэглэлийн агуулах: уурхайн хотхоноос ирсэн захиалгын дагуу төв агуулахад бараа материалыг татан авч технологийн горимын дагуу хадгалан цааш түгээдэг.   

Тээврийн хэрэгсэл: Мах, махан бүтээгдэхүүн болон түргэн муудах бүтээгдэхүүн тээвэрлэх зориулалтын хөргөх төхөөрөмжөөр иж бүрэн тоноглогдсон 1.5-20 тн даац багтаамжтай 3 автомашинтай. Ингэснээр Монгол орны аль ч бус нутаг руу хүнсний эдийн аюулгүй байдлыг ханган тээвэрлэлт хийдэг.

Түүнчлэн захиалагч талын хүсэлт, захиалгын дагуу төв оффисын хангамжийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэдэг.