21 жилийн туршлага

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

Манай  мэргэжлийн ур чадвартай баг үйлчлүүлэгчдийнхээ ажлын нөхцөл байдалд тохируулан 14 хоногт дахин давтагдахгүй байхаар илчлэг өндөртэй, чанартай эрүүл хүнсээр өдөр бүр хангаж Монгол, европ, олон үндэстний хоол, төрөл бүрийн амттан, зуушаар суугчдад өөрийн гэртээ байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлэхийг хичээн үйлчилдэг.

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахдаа батлагдсан цэс, орц, технологийн картын дагуу эрүүл, амт чанартай хоол хүнс бэлтгэж, цэвэр тав тухтай орчинд соёлтой үйлчилгээ үзүүлэх,  үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи, хөдөлмөр хамгаалал, техникийн болон галын аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, ариун цэврийн үндсэн шаардлагыг хангаж ажилладаг.